فهرست مطالب

بیماری ها

انواع بیماری ها

سر و گردن

 • MS
 • ALS
 • سکته مغزی
 • اسپوندیلوزیس
 • اسپوندیلولیستزیس ( آنترو – رترو )
 • اسکولیوز( سرویکال – سرویکوتوراسیک )
 • افزایش لوردوز
 • آرتروز ( خفیف – شدید )
 • آسیب نخاعی
 • تریگرپوینت
 • تورتیکولی
 • درگیری عصب
 • دنده گردنی
 • سر به جلو
 • سردرد
 • فتق دیسک
 • فلج بل
 • کاهش لودوز
 • کایفوز در لوردوز
 • محدودیت مفصل TM
 • میلوپاتی
 • نورالژی عصب سه قلو
 • وزوز گوش
 • پارکینسون
 • آلزایمر
 • محدودیت دامنه حرکتی گردن ( فلکشن – اکستنشن – روتیشن راست – روتیشن چپ – لترال فلکشن راست – لترال فلکشن چپ )

توراسیک

 • آرتروز ( شدید – خفیف )
 • اسکولیوز ( توراسیک – توراکولومبار )
 • افزایش کایفوز پشتی
 • تریگر پوینت
 • شکستگی دنده ها
 • فتق دیسک ( سطح – جهت – شدت )
 • کاهش کایفوز پشتی ( پشت صاف )
 • نورالژی بین دنده ای
 • میلیت عرضی
 • شائورمن
 • اسکولیوز آیدیوپاتیک

کمر

 • اسپوندیلوزیس
 • اسپوندیلولیستزیس ( آنترو – رترو )
 • آرتروز ( خفیف – شدید )
 • اُستئوفیت
 • اسکولیوز ( لومبار)
 • اسکولیوز (جهت / درجه)
 • افزایش لوردوز کمری
 • انقباضات عضلانی
 • التهاب فاسیت جوینت ها
 • تریگر پوینت
 • تنگی فورامن های عصبی ( سطح – شدت )
 • تنگی کانال نخاعی ( سطح – شدت )
 • درگیری اعصاب کمری :

            الف- سیاتیک (چپ / راست)

            ب- فمورال (چپ / راست)

            ج- اوبتوراتور (چپ / راست)

 • رترولیستیزیس
 • فتق دیسک ( سطح – جهت – شدت )
 • کاهش لوردوز کمری
 • کایفوز در لوردوز
 • هایپرتروفی رباط زرد
 • هایپرتروفی فاسیت جوینت ها

اندام فوقانی

1-شانه

 • ایمپینجمنت
 • آرتروز ( خفیف – شدید )
 • بورسیت ( ساب دلتوئید – ساب آکرومیون )
 • پارگی رباط های مفصل شانه
 • پارگی عضلات روتاتورکاف ؛ ( سوپرا اسپایناتوس – اینفرا اسپایناتوس – ساب اسکاپولاریس – ترس مینور ) {کامل/ناقص}
 • کشیدگی عضلات روتاتورکاف ( سوپرا اسپایناتوس – اینفرا اسپایناتوس – ساب اسکاپولاریس – ترس مینور )
 • تاندونیت عضلات روتاتورکاف ( سوپرا اسپایناتوس – اینفرا اسپایناتوس – ساب اسکاپولاریس – ترس مینور )
 • پارگی لابروم ( بخش فوقانی – بخش تحتانی )
 • تاندونیت ( سوپرا اسپاناتوس – دوسر بازویی )
 • در رفتگی شانه ( جلو – عقب – پایین – بالا )
 • سندروم توراسیک اوت لت
 • فروزن شولدر
 • کشیدگی های تاندون دوسر بازویی
 • کشیدگی های رباط های مفصل شانه
 • دژنره شدن مفصل AC
 • کلسیفیکاسیون
 • محدودیت دامنه حرکتی مفصل شانه (راست، چپ)

2-آرنج

 • آرتروز ( خفیف – شدید )
 • تنیس البو
 • گلف البو
 • در رفتگی
 • سندروم رادیال
 • سندروم کیوبیتال
 • کوتاهی عضله پروناتور
 • واروس ( دست راست، دست چپ)
 • والگوس ( دست راست، دست چپ)

3-مچ و دست

 • آرتروز انگشتان
 • آرتروز مچ/شست ( خفیف – شدید )
 • پارگی رباط
 • جابجایی استخوان های کارپال
 • سندروم تونل کارپال (CTS)
 • سندروم دکوروان
 • سندروم گویان
 • کشیدگی تاندون
 • کیست گانگلیون
 • مورمور انگشتان
 • انگشت ماشه ای
 • چسبندگی تاندون انگشتان

لگن و اندام تحتانی

1-لگن و مفصل ساکروایلیاک

 • انحراف و جابجایی لگن ( راست – چپ )
 • اُستئوآرتریت ساکروایلیاک ( خفیف – شدید )
 • التهاب ساکروایلیاک
 • تیلت ( قدامی – خلفی )
 • روتیشن لگن

2-دنبالچه

 • انحراف دنبالچه ( جانبی چپ/راست – خلفی – قدامی )
 • شکستگی

3-مفصل هیپ

 • AVN
 • آرتروز ( خفیف – شدید )
 • چسبندگی کپسول مفصلی
 • در رفتگی
 • دفرمیته استخوانی
 • محدودیت دامنه حرکتی
 • پارگی لابروم

4-مفصل زانو

 • ازگود اشلاتر
 • آرتروز ( خفیف – شدید )
 • بورسیت ( زیر کشککی – روی کشککی – بالای کشککی – بورس پنجه غازی )
 • پارگی رباط ) ACL ناقص – کامل )
 • پارگی رباط ) LCL ناقص – کامل )
 • پارگی رباط ) MCL ناقص – کامل )
 • پارگی رباط ) PCL ناقص – کامل )
 • پارگی منیسک ( شدت – محل )
 • پای پرانتزی
 • پای ضربدری
 • پری آرتریت زانو
 • تاندونیت کشککی
 • دژنره شدن منیسک
 • کشیدگی رباط ها (MCL – LCL – ACL – PCL )
 • کندرومالاسی
 • خشکی رباطهای کشکک (راست/ چپ)
 • انحراف کشکک (راست/چپ)

5-پا

 • افزایش گودی کف پا
 • اُوس تریگونوم
 • آرتروز مچ/شست ( خفیف – شدید )
 • آسیب رباط ها ( کشیدگی – پارگی )
 • چرخش به خارج
 • چرخش به داخل
 • خار پاشنه
 • سندروم تونل تارسال (TTS)
 • صافی کف پا
 • کشیدگی تاندون
 • کوتاهی پا ( چپ – راست )
 • مورتون نوروما ( چپ – راست )
 • مورمور انگشتان
 • هالگوس والگوس ( چپ – راست )

سایر بیماری ها

 • ضعف عمومی
 • ضعف اندام
 • دیستروفی عضلانی
 • CP
 • فشار خون بالا
 • دیابت
 • بیماری های زنان (آمنوره، دیسمنوره، ترشح مهبلی، کیست تخمدان، کیست رحم، فیبروم )
 • کبد چرب
 • سنگ کلیه
 • سنگ مثانه
 • سنگ کیسه صفرا
 • آسم
 • آلرژی
 • کم خونی (مینور/ماژور)
 • ناباروری
 • افسردگی
 • مشکلات جنسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا